Welkom

UITNODIGING Tog Nederland relatiemiddag te Eindhoven

datum plaatsing: 14-8-2019

Wij, blijven onze ambities trouw. Als moderne, dynamische en innoverende organisatie ontwikkelen wij continue nieuwe functionaliteiten in onze applicatie VRiS om op efficiënte en kostenbesparende wijze BAG-, WOZ- en Belasting taken uit te voeren.

Meer

In memoriam Ron Tijmensen

datum plaatsing: 23-7-2019

Afgelopen vrijdagmorgen is Ron na een kort ziekbed thuis overleden. Ron heeft jarenlang met veel enthousiasme en met tomeloze inzet collega's en klanten geholpen met problemen in de dataverwerking.

Meer

Planschade nieuwsbrief #16

datum plaatsing: 23-7-2019

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over de jurisprudentie die in de periode april 2019 t/m juli 2019 verschenen is. Indien u, in de nieuwsbrief, op de datum van de uitspraak klikt wordt u doorgelinkt naar de volledige uitspraak.

Meer

De gemeente Baarn verlengt samenwerking met Tog Nederland

datum plaatsing: 3-7-2019

De gemeente Baarn koos in 2014 als eerste gemeente voor VRiS het toen totaal nieuwe onbeproefde WOZ- en belastingsysteem. De gemeente heeft toen wel overwogen gekozen voor het vooruitzicht op een totaal nieuw- innovatief en kostenbesparende applicatie en daar zijn wij de gemeente uiteraard nog altijd dankbaar voor, inmiddels hebben mede hierdoor 17 andere gemeenten gekozen voor de inmiddels grondig beproefde, betrouwbare VRiS applicatie. Wij willen de gemeente wederom bedanken voor het vertrouwen en bouwen graag samen verder aan innovatie!

Meer

Gemeente Soest kiest ook voor de innovatieve integrale belastingapplicatie VRiS van Tog Nederland!

datum plaatsing: 12-6-2019

De gemeente Soest heeft gekozen voor de combinatie VRiS van Tog Nederland en Neuron van Vicrea. De gemeente Soest kan hiermee de BAG- en WOZ-objecten samen registreren in een integrale oplossing en legt hiermee de verbinding tussen het object én het heffen, innen en waarderen.

Meer

De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard kiezen voor VRiS als WOZ en Belastingapplicatie

datum plaatsing: 21-5-2019

De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, die sinds 1 januari 2017 samenwerken bij de uitvoering van hun WOZ en belastingtaken, zijn eind januari 2019 een aanbesteding gestart. Een aanbesteding met als doel te komen tot één applicatie voor de WOZ en Belastingzaken, die beide gemeenten verdere verbeteringen garandeert, zijnde geïntegreerde uitvoering van de taken, lagere gebruiks- en beheerskosten, innovatie en minder arbeidsintensieve uitvoering door verdergaande procesautomatisering.

Meer

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.