Nieuws

Vijf Friese gemeenten kiezen voor WOZ-dienstverlening van Tog Nederland.

datum plaatsing: 11-2-2016

Fan herte wolkom

Begin december 2015 hebben de vijf Friese gemeenten, DDFKS (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Schiermonnikoog) een gezamenlijke aanbesteding opgestart voor de WOZ-dienstverlening met ingang van 1 januari 2016.

De opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige inschrijver, deze werd bepaald door de criteria prijs (400 punten) en met name kwaliteit (600 Punten). Het criteria kwaliteit werd beoordeeld door een presentatie van het plan van aanpak en de taxatieapplicatie door de beoogd projectleider.

Na een uitgebreide selectieprocedure hebben de gemeenten unaniem de keuze gemaakt voor de dienstverlening van Tog Nederland. De kwalitatieve beoordeling en de indruk die men heeft gekregen van onze organisatie en de innovatieve applicatie VRiS was hierin doorslaggevend, Tog Nederland had de hoogste score.

Wij zijn er trots op dat de vijf Friese gemeenten de keuze hebben gemaakt om de opdracht aan Tog Nederland te gunnen. Wij zien de samenwerking met de medewerkers van de 5 gemeenten met veel vertrouwen en plezier tegemoet!

Mocht u willen weten op welke wijze wij u, met onze unieke combinatie van een gedegen projectorganisatie en een innovatieve VRiS applicatie, ook uw gemeente van dienst kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met de vestiging in uw regio!

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.