Nieuws

Succesvolle Masterclass Sectormodel WOZ

datum plaatsing: 24-2-2016

Op dinsdag 23 februari jongstleden organiseerde Tog Nederland de Masterclass Sectormodel WOZ te Veenendaal. Onze directeur automatisering, de heer Marcel Pragt heeft met 20+ betrokken deelnemers de volgende onderwerpen doorgenomen:

  • achterliggende gedachten rondom invoering van het Sectormodel WOZ
  • verschillen tussen Stuf-TAX en het Sectormodel WOZ
  • de gevolgen voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk
  • toekomstvisie Tog Nederland op de ontwikkeling van het Sectormodel WOZ
  • vragen vanuit de aanwezigen

De deelnemers zijn na het volgen van de Masterclass op de hoogte van de verschillen tussen Stuf-TAX en het Sectormodel WOZ en de gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Ons inziens is dit fundamentele kennis voor elke WOZ professional! Zeker in een periode waarbij in het WOZ-vakgebied in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van het sectormodel WOZ en het XML-berichtenverkeer.

De Masterclass leverde naast nieuwe inzichten ook veel stof tot nadenken op voor de aanwezige deelnemers. Immers, iedere gemeente staat voor de taak om de overgang naar het sectormodel onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Een pittige uitdaging zo bleek na afloop van de sessie.

Masterclass Sectormodel WOZ te Veenendaal

Tijdens de pauze en na afloop, werd dan ook levendig gediscussieerd en onderling van gedachten gewisseld.

Op basis van het succes van deze Masterclass zullen wij deze op kort termijn nogmaals organiseren op onze regiokantoren te Sint-Oedenrode, Meppel en Rotterdam. Mocht u interesse hebben om aan een van deze sessies deel te nemen dan kunt u vanaf heden aanmelden via info@tognederland.nl Op korte termijn zullen wij u hierover nader informeren.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.