Nieuws

Ook de “Samenwerking A2 gemeenten” kiest voor VRiS Waarderen en Heffen

datum plaatsing: 5-8-2016

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten heeft vandaag de opdracht verstrekt voor de aanschaf en implementatie van de applicatie VRiS van Tog Nederland voor de modules Waarderen en Heffen

Deze opdracht houdt in dat de deelnemende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard met ingang van 1 januari 2017 alle werkzaamheden op het gebied van de WOZ, het Waarderen en het Heffen in onze VRiS applicatie gaan uitvoeren.

Deze opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden nadat de gemeenschappelijke regeling een uitgebreide aanbestedingsprocedure heeft doorlopen. Zo dient de applicatie te voldoen aan een grote diversiteit van eisen en wensen ten aanzien van de functionaliteiten. Daarnaast diende de aanbieders een specifiek plan van aanpak in te dienen waarin zij hun zienswijze omtrent de conversie en implementatie beschreven. Tenslotte diende alle inschrijvers een demo van de applicatie te verzorgen op basis van een specifieke casus zoals de gemeenten deze hadden opgesteld. Op basis van al deze elementen hebben de drie gemeenten besloten om de opdracht aan onze organisatie te gunnen.

Met ingang van 1 januari 2017 gaan de medewerk(st)ers van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard de werkzaamheden in de VRiS applicatie uitvoeren. Ook de aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ wordt binnen de gemeenten gerealiseerd met VRiS,

Met VRiS waait er een vrisse wind op het gebied van belastingen. Met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard zijn er al 9 gemeenten die in korte tijd kiezen voor de VRiS belastingapplicatie van Tog Nederland.

Als onderscheidende kenmerken van de VRiS applicatie benoemen de A2gemeenten:

  • de SaaS oplossing;
  • het volledig ingericht zijn op het sectormodel WOZ;
  • het daadwerkelijk kunnen werken op basis van berichtenverkeer;
  • de reeds bewezen aansluiting op de LV WOZ ;
  • de koppelingen met de BRK, de BAG, de BRP, het NHR, het midoffice, het zaaksysteem en de berichtenbox met Mijn Overheid;
  • het gebruiksgemak;
  • de te behalen efficiency en daarmee tijds- en kostenbesparing;
  • en tenslotte de zeer aantrekkelijke prijsstelling.

De gemeenten kiezen met deze opdracht tevens voor een volledige integratie van de WOZ- en Belastingwerkzaamheden.

De komende periode gaan onze medewerkers vol enthousiasme aan de slag om, tezamen met de medewerkers van de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, zorg te dragen voor een tijdige, kwalitatieve en geruisloze implementatie van VRiS.

Heeft u na het lezen van dit bericht ook interesse om een keer geheel vrijblijvend kennis te maken met de vele mogelijkheden die VRiS ook uw gemeente / samenwerkingsverband kan bieden, dan kunt u te allen tijde

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.