Nieuws

Gemeentebelastingen Amstelland kiest voor het KCC via Tog Nederland

datum plaatsing: 31-8-2016

De afgelopen jaren hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met het ondersteunen van de gemeentebelastingen Amstelland met het Klant Contact Centrum. Het begon ruim twee en half jaar geleden met een pilot van zes weken, de weken van de bezwaarperiode, en is uitgegroeid tot een jaarlijks proces.

De afgelopen periode heeft de gemeentebelastingen Amstelland een aanbesteding uitgescheven voor de werkzaamheden van het callcentrum. Op deze aanbesteding hebben acht partijen ingeschreven. Na een zorgvuldige afweging van de verschillende offertes heeft de gemeentebelastingen Amstelland de werkzaamheden voor het Klant Contact Centrum voor de komende vier jaar aan Tog Nederland gegund. Onze inschrijving wordt gezien als duidelijk omschreven, heldere dienstverlening en kwalitatief hoogwaardig.

Sluitappel 77 Sint-Oedenrode

Op 15 augustus jongstleden is het contract feestelijk getekend door Hans Schekermans namens de gemeentebelastingen Amstelland en Pascal Bakker namens Tog Nederland.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.