Nieuws

Succesvolle Masterclass “Waarderen Woningen op basis van (BAG) gebruiksoppervlakte”

datum plaatsing: 8-3-2017

De afgelopen week heeft Tog Nederland op drie verschillende locaties, te weten in Eindhoven, Den Haag en Zwolle, een Masterclass georganiseerd waarin het Waarderen van Woningen op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte centraal stond.

Met deze Masterclass speelt Tog Nederland in op de verplichting dat met ingang van 1 januari 2022 alle woningen voor de Wet WOZ gewaardeerd dienen te worden op basis van de gebruiksoppervlakte.

Nu de einddatum bekend is verwacht de Waarderingskamer van iedere gemeente en elk samenwerkingsverband een plan van aanpak met daarin de wijze waarop zij dit doel gaan realiseren.

Tijdens de Masterclass heeft Mark van Puyfelik de aanwezigen meegenomen op de weg die leidt naar het waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Om dit te realiseren dienen eerst de nodige vragen beantwoordt te worden, voordat een plan van aanpak opgesteld kan worden.
Deze vragen zijn onder meer:

  • Op welke wijze realiseert u een data-analyse om de huidige kwaliteit van uw BAG- en WOZ gegevens inzichtelijk te krijgen?
  • Wat is het kwaliteitsniveau dat u nastreeft? Welke foutmarges accepteert u?
  • Op welke wijze pakt u de “fouten / verschillen” aan?
  • Welk moment kiest u voor het creëren van een “nul-stand’?
  • Op welke wijze gaat u uw bestand voorzien van gebruiksoppervlakten?
  • Wat zijn de gevolgen zijn voor de waardering?
  • Welk tijdspad heeft uw voorkeur? Kiest u voor een gefaseerde overgang of gaat u voor de ‘Big-Bang”?
  • Is uw huidige taxatie-applicatie al klaar om te kunnen waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte?
  • Hoe borgt u de werkprocessen zodat deze toekomstbestendig blijven?

Tijdens de Masterclass werd al snel duidelijk dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, gelet op de diversiteit van wensen en behoeften van de gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De hoge mate van belangstelling, het grote aantal aanwezigen en de grote hoeveelheid gestelde vragen toont aan dat de overgang naar het waarderen op basis van gebruiksoppervlakte een proces is, waarin iedere gemeente en elk samenwerkingsverband haar eigen koers dient te bepalen.
De wijze waarop het einddoel tijdig gehaald wordt, is afhankelijk van vele specifieke factoren binnen iedere organisatie.

De algemene conclusie vanuit deze bijeenkomsten is eenduidig:
Een goede analyse in combinatie met een duidelijk stappenplan, over de wijze waarop het doel tijdig bereikt wordt, zijn de twee allesbepalende succesfactoren.

Masterclass

Wilt u van gedachten willen wisselen omtrent de aanpak om te komen tot een waardering op basis van de gebruiksoppervlakte die uw gemeente of samenwerkingsverband het beste past? Neemt u dan contact op met de vestiging in uw regio.
In een geheel vrijblijvend gesprek bespreken onze adviseurs graag de mogelijkheden gebaseerd op uw specifieke wensen.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.