Nieuws

De gemeente Veldhoven en Tog Nederland sluiten een raamovereenkomst planschade

datum plaatsing: 13-3-2017

De gemeente Veldhoven heeft recent een onderhandse aanbesteding doorlopen waarin zij een samenwerkingspartner zocht voor de advisering in aanvragen om tegemoetkoming in planschade.

In de afgelopen week hebben wij het bericht ontvangen dat deze aanbesteding door Tog Nederland is gewonnen!

Onze juridisch adviseurs en registertaxateurs zullen de gemeente de komende jaren ondersteunen bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

Wij kijken met veel enthousiasme uit naar deze verdere samenwerking en danken de gemeente Veldhoven voor het in ons gestelde vertrouwen.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.