Nieuws

Taxeren naar gebruiksoppervlakte

datum plaatsing: 28-3-2017

De markt informatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de gebruiksoppervlakte (Funda etc.) van de woning. De openbare Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is ook gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. Het besluit van de Waarderingskamer om over te gaan op de waardering op basis van deze gegevens (kadaster en BAG) sluit veel beter aan op de beschikbare openbare gegevens. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van basisregistraties “eenmalige inwinning meervoudig gebruik van gegevens” een logische stap.

Overgangstermijn

Er geldt een overgangstermijn van een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2017. Dat betekent dat gemeenten in 2017 wel een plan moeten gaan maken hoe zij deze overgang gaan aanpakken en op welk moment. Tog Nederland beschikt met VRiS over een geavanceerde data analyse. Met de data-analyse van Tog Nederland krijgt u een volledig inzicht in de specifieke startsituatie met betrekking tot deze overstap binnen úw gemeente.

Data analyse

Wij bieden u een data-analyse van uw gegevens, die inzichtelijk maakt waar uw huidige BAG- en WOZ gegevens, zowel bouwjaar als gebruiksoppervlakte, overeenkomen dan wel verschillen, en wat de mate van deze afwijking is. Naast de oplevering van de volledige analyse op objectniveau ontvangt u van ons ook een adviesrapport met daarin de conclusies en aanbevelingen toegespitst op uw gemeente. Met deze analyse en het bijbehorende adviesrapport heeft u een duidelijk beeld van de uitgangssituatie van uw gemeente en weet u wat er nog moet gebeuren. Hierdoor kunt u weloverwogen, passende keuzes maken omtrent de uitvoering.

Wat moet u doen? Bent u reeds klant van Tog Nederland? Dan hebben wij al uw gegevens, zijnde een actueel Stuf-TAX bestand en een actueel BAG-extract. Om deze data-analyse uit te voeren hebben wij, voor zover nog niet bij ons aanwezig, enkel uw BAG-WOZ koppeltabel nodig.

Bent u nog geen klant bij Tog Nederland dan ontvangt u na levering van deze gegevens onze volledige data-analyse en het bijbehorende, op uw gemeente toegesneden, adviesrapport.

Wij vertellen u graag hoe de data analyse met VRiS werkt en op welke wijze Tog Nederland een toegevoegde waarde kan zijn voor uw gemeente of samenwerkingsverband.

Mocht u meer informatie willen of een vrijblijvende presentatie over dit onderwerp willen inplannen, dan kunt u altijd contact opnemen met de vestiging in uw regio.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.