Nieuws

Koppeling VRiS met Key2Belastingen actief

datum plaatsing: 7-5-2018

Tog Nederland is met de BAG, WOZ en Belasting software VRiS (Vastgoed Registratie informatie Systeem) een ICT leverancier die inmiddels heeft bewezen overweg te kunnen met open standaarden!

Vaak kost het bij elkaar brengen van de verschillende partijen meer inspanning dan het realiseren van de koppeling zelf. In deze situatie was dat ook het geval, de koppeling tussen Key2Belastingen van Centric en VRiS is uiteindelijk zoals verwacht in 2 middagen zonder complicaties gerealiseerd.

VRiS sluit als kruispunt aan op alle standaard koppelingen binnen het domein Belastingen, dit doen we door gebruik te maken van het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) en webservices. Een webservice maakt het mogelijk om via een netwerkverbinding een dienst op te vragen aan een server.

Veel gemeenten hebben al jaren een goed beeld van hun visie op de gewenste ICT architectuur, met daarbij uitgangspunten als hergebruik van gegevens, geen dubbele opslag en werken volgens het principe Front-Mid-Backoffice. Mede door de inzet van VRiS, kan deze visie nu ook daadwerkelijk opgevolgd worden. Dit natuurlijk in combinatie met een DDS/Servicebus/Broker en generiek zaaksysteem.

Tog Nederland omarmt ook het Leveranciersmanifest Open Standaarden. Open standaarden zijn voor de publieke sector verplicht als zij investeert in ICT-systemen voor elektronische berichtenuitwisseling. Die verplichting geldt niet voor niets. De Nederlandse overheid hanteert een open standaardenbeleid, omdat open standaarden bijdragen aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. De berichten die hierbij worden uitgewisseld zijn in XML-formaat.

Het gebruik van open standaarden in ICT-systemen bespaart kosten en verlicht administratieve lasten. Samen met onze klanten, kijken wij meerdere keren per jaar tijdens onze reguliere gebruikersoverleg wat de eisen en wensen zijn. In overleg stellen wij vervolgens onze ICT onderhoud en updates vast.

Bent u ook geïnteresseerd in VRiS en de standaard koppelingen voor uw organisatie of wilt u uw situatie eens aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw accountmanager staat u graag te woord!

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.