Nieuws

De gemeente Nissewaard kiest voor de waarderingsapplicatie VRiS!

datum plaatsing: 25-7-2018

Na het doorlopen van een openbare aanbesteding heeft de gemeente Nissewaard er voor gekozen om met ingang van 1 juli 2018 haar waarderingswerkzaamheden in het kader van de Wet WOZ uit te gaan voeren in onze VRiS applicatie!

De gemeente Nissewaard, circa 45.000 objecten, heeft begin 2018 een aanbesteding opgestart om te komen tot een nieuwe waarderingsapplicatie. Deze nieuwe applicatie diende te voldoen aan tal van eisen om de waardering op een efficiënte en flexibele wijze te kunnen uitvoeren. Uit de eisen bleek duidelijk dat de gemeente op zoek was naar een innovatieve applicatie, enerzijds qua dagelijks gebruiksgemak anderzijds qua koppelingen (onder meer met de belastingapplicatie en het zaaksysteem).

Naast het indienen van de offerte met een gedetailleerd plan van aanpak behoorde een demonstratie van de applicatie ook tot de inschrijving. In de maand mei heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat op basis van de ontvangen inschrijvingen de keuze op onze VRiS applicatie is gevallen.

Binnen de afgesproken termijn van 6 weken is vervolgens de volledige conversie en implementatie van VRiS uitgevoerd. De implementatie is afgesloten met een zogenaamde Proof Of Concept, waarbij beoordeeld is of VRiS op dat moment ook daadwerkelijk voldeed aan alle gestelde eisen vanuit de offerteaanvraag. Tijdens deze Proof of Concept is gezamenlijk vastgesteld dat dit het geval is.

ondertekening Nissewaard

Langs deze weg danken wij de gemeente Nissewaard voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen de medewerkers succes met de uitvoering van alle WOZ processen in VRiS!

Heeft u na het lezen van dit bericht ook interesse om een keer geheel vrijblijvend kennis te maken met de vele mogelijkheden die VRiS ook uw gemeente / samenwerkingsverband kan bieden, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de vestiging in uw regio.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.