Nieuws

Op weg naar één geïntegreerde objectenregistratie!

datum plaatsing: 18-2-2019

Onder meer de Waarderingskamer en het ministerie van BZK zijn het er over eens: De basisregistraties BAG, BGT, WOZ moeten beter op elkaar aansluiten. “Doorontwikkelen” en “samenhangende objectregistratie “ zijn hierbij de sleutelwoorden.

Tog Nederland speelt nu reeds in op deze ontwikkelingen met de nieuwste VRiS module: de VRiS-BAG module. Met de module bent u NU al klaar voor één geïntegreerde BAG-BGT-WOZ objectenregistratie.

Met VRiS bent u klaar voor de toekomst, gegarandeerd én bewezen, zoals het succesvol doorlopen van de conformiteitstoets BAG 2.0 aantoont.

Meer weten?
Binnenkort ontvangt u ons productblad waarin wij u informeren over alle ins- en outs.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.