Nieuws

De gemeente Baarn verlengt samenwerking met Tog Nederland

datum plaatsing: 3-7-2019

De gemeente Baarn koos in 2014 als eerste gemeente voor VRiS het toen totaal nieuwe onbeproefde WOZ- en belastingsysteem. De gemeente heeft toen wel overwogen gekozen voor het vooruitzicht op een totaal nieuw- innovatief en kostenbesparende applicatie en daar zijn wij de gemeente uiteraard nog altijd dankbaar voor, inmiddels hebben mede hierdoor 17 andere gemeenten gekozen voor de inmiddels grondig beproefde, betrouwbare VRiS applicatie. Wij willen de gemeente wederom bedanken voor het vertrouwen en bouwen graag samen verder aan innovatie!

De Gemeente Baarn heeft met de ondertekening van het “partnership” de samenwerking met Tog Nederland en Vicrea Solutions gecontinueerd. De gemeente verlengt hiermee het gebruik van de innovatieve Waarderings- en Belastingapplicatie VRiS in combinatie met Neuron van Vicrea.

ondertekening
Foto (v.l.n.r. Marco Oonk, Bert de Wit, Michael Blankespoor)

Hierdoor blijft de gemeente als organisatie vooruitlopen door gebruik te maken van de nieuwste technieken die het (onroerende zaak)belastingproces ondersteunen. Daarnaast bespaart de gemeente hiermee op de jaarlijkse kosten door efficiënter en daarom goedkoper te kunnen werken. Andere voordelen zijn;

Beter in staat de WOZ te bepalen

Met het VRiS belastingsysteem is de gemeente veel beter in staat om de WOZ te bepalen aan de hand van landelijke databases zoals de zogenoemde basisregistraties en het Kadaster. Uniek aan het systeem is dat alleen de laatst beschikbare gegevens over het onroerend goed wordt gebruikt. Ook koppelt de oplossing van Vicrea locatiegegevens aan de WOZ-data. Op die manier wordt het WOZ-proces stukken eenvoudiger omdat alle data aan de unieke locatie wordt gehangen. Zo kunnen bijvoorbeeld niet (mee)getaxeerde objecten en verschillen in percelen automatisch worden opgespoord.

WOZ-data komen breed beschikbaar

De Basisregistratie WOZ is één van de 13 registraties die in het Stelsel van Basisregistraties is opgenomen. De essentie van een Basisregistratie is dat gegevens eenmaal en uniform worden vastgelegd om vervolgens gebruikt te (kunnen) worden in elk denkbaar werkproces. Zo wordt er ook optimaal gebruik gemaakt van de registratie voor adressen en gebouwen (BAG) die elk werkproces voedt met correcte BAG- gegevens. De consequentie van de WOZ als Basisregistratie is dat de WOZ-data centraal worden beheerd en breed beschikbaar is

Neuron WOZ Registratie applicatie

Om die reden ontwikkelde Vicrea haar Neuron WOZ Registratie applicatie als een zelfstandige tool om alle WOZ-gegevens centraal te beheren en beschikbaar te stellen aan interne en externe afnemende systemen. Vanuit de Neuron applicatie worden alle geregistreerde gegevens geïntegreerd gebruikt door VRiS, het belastingpakket van Tog Nederland.

VRiS

Vastgoed Registratie en informatie Systeem (VRiS) gebruikt alle geregistreerde informatie bij de processen Waarderen, Heffen en Innen. Door de volledige samenhang is alle informatie over een object/subject beschik-, bevraag- en raadpleegbaar. Binnen VRiS kan de herwaardering op een aantal wijzen worden uitgevoerd (statistisch, modelmatig, onderbouwingen en individueel). Daarnaast worden onder andere de WOZ-processen ondersteund door middel van de modules Marktanalyse, Bezwaar, Beroep, Workflow en voor de burger beschikbaar gesteld door middel van het E-loket. Binnen de modules belastingen en invordering, worden de kohieren gedraaid en kunnen de aanslagen worden vervaardigd. Alle soorten belastingen, zowel object als subjectgebonden, kunnen worden opgelegd vanuit de module belastingen.

Wij zijn erg verheugd samen met de gemeente Baarn verder te blijven bouwen aan VRiS. Heeft u ook interesse in onze mogelijkheden voor úw gemeente of samenwerkingsverband? Wij demonstreren u graag vrijblijvend de mogelijkheden die VRiS u kan bieden. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de Tog Nederland vestiging in uw regio.

Print

Copyright 2011 © The Pebbles Group b.v.